10 Δεκεμβρίου, 2014

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015 καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς (δημόσιους) για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις που απευθύνονται σε γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε από τις 10 π.μ. της 26ης-8-2015 και λήγει στις 12 το μεσημέρι της 14ης-9-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015 καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς (δημόσιους) για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις που απευθύνονται σε γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε από τις 10 π.μ. της 26ης-8-2015 και λήγει στις 12 το μεσημέρι της 14ης-9-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς (Δήμους) για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις που απευθύνονται σε γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο “καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων”.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς (Δήμους) για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις που απευθύνονται σε γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο “καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων”.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους, που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, να υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από Μάιο 2015 έως και Δεκέμβριο 2015. Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 30η Μαρτίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους, που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, να υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από Μάιο 2015 έως και Δεκέμβριο 2015. Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 30η Μαρτίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή  αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Γεωπόνο, με εξειδίκευση στην Επιστήμη  Φυτικής Παραγωγής ή στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή  αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Γεωπόνο, με εξειδίκευση στην Επιστήμη  Φυτικής Παραγωγής ή στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  “ΔΗΜΗΤΡΑ” – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, εκ των οποίων δύο με κατόχους πτυχίου γεωτεχνικών επιστημών, για την ανάγκη υλοποίησης της Πράξης “Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)”.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  “ΔΗΜΗΤΡΑ” – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, εκ των οποίων δύο με κατόχους πτυχίου γεωτεχνικών επιστημών, για την ανάγκη υλοποίησης της Πράξης “Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)”.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος