ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  “ΔΗΜΗΤΡΑ” – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, εκ των οποίων δύο με κατόχους πτυχίου γεωτεχνικών επιστημών, για την ανάγκη υλοποίησης της Πράξης “Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)”.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος