Άσκηση Επαγγέλματος

Το επάγγελμα του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α) (pdf 0,88 MB) και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α) (pdf 130 KB) , όπως αυτές ισχύουν, ασκείται από τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους, που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και διαθέτουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000:

  1. Γεωπόνοι – Αρθρα 8 & 9
  2. Δασολόγοι – Αρθρα 10 & 11
  3. Κτηνίατροι – Αρθρα 12 & 13
  4. Γεωλόγοι – Αρθρα 14 & 15
  5. Ιχθυολόγοι – Αρθρα 16 & 17

Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όλοι οι γεωτεχνικοί θα πρέπει να τηρούν τις αρχές του Kώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (pdf 103 KB) . Σε περίπτωση που οι γεωτεχνικοί υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1474/1984, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού (pdf 74 KB) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος