Διοικούσα Επιτροπή

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αναδείχτηκε από τις εκλογές της 11/12/2022, μετά την από 26/04/2024 συγκρότησή της σε σώμα, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Αναστασία Σαρχόσογλου, Γεωπόνος
Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Ρίζος, Γεωπόνος
Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Μπόλλας, Γεωπόνος
Οργανωτικός Γραμματέας: Παναγιώτα Παπαδάκη, Κτηνίατρος
Ταμίας: Αικατερίνη Λουκάκη, Κτηνίατρος

Μέλη:

Νικόλαος Καλογιάννης, Γεωλόγος
Σταμάτιος Καμπόλης, Ιχθυολόγος
Γεώργιος Καρέτσος, Δασολόγος
Τεύκρος Παντέλογλου, Γεωπόνος
Βασίλειος Περλέρος, Γεωλόγος
Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος