Διοικούσα Επιτροπή

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αναδείχτηκε από τις εκλογές της 22/04/2018, μετά την από 21/06/2018 συγκρότησή της σε σώμα, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος:Λουκιανός Κοντέλας, Γεωπόνος
Αντιπρόεδρος:Ευαγγελία Κώτση, Γεωλόγος
Γενικός Γραμματέας:Μπόλλας Αντώνιος, Γεωπόνος
Οργανωτικός Γραμματέας:Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος
Ταμίας:Καμπόλης Σταμάτιος, Ιχθυολόγος

Μέλη:

Αλλυσανδράκης Αντώνιος, Κτηνίατρος
Δανδουλάκης Εμμανουήλ, Γεωπόνος
Δραμητινός Ιωάννης, Δασολόγος
Περλέρος Βασίλειος, Γεωλόγος
Ρίζος Σπυρίδων, Γεωπόνος
Χαριτόπουλος Θεόδωρος, Κτηνίατρος