ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ “ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις», προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα.

Για να δείτε το κείμενο των προτάσεων πατήστε εδώ.

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος