Υπηρεσιακή Διάρθρωση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:    
Διδότου 26, 106 80 Αθήνα

Επικοινωνία:     
Τηλ: 210-3604993, 3618118, 3605579 fax: 210-3605436, e-mail: [email protected]

Υπηρετούντες υπάλληλοι:   
Γεωργία Κόττα, ΠΕ Γεωτεχνικών  – Δασολόγων 
Ειρήνη Ασημιδάκη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος