Επιτροπές Κλάδων

Η σύνθεση των Πενταμελών Επιτροπών Κλάδων που αναδείχθηκαν στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων Κλάδων του Παραρτήματος της 22/04/2015, μετά τη συγκρότησή τους σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

Γεωπόνοι

Πρόεδρος: Ειρήνη Κυριακίδου
Γραμματέας: Περικλής Τζαμαλής
Μέλη: Γεώργιος Γκίνης Θεοδόσιος Μπενάτος Μαρία Παπαευθυμίου

Δασολόγοι

Μέλη:

Χρήστος Αντωνέλλης

Ηλίας Αποστολίδης

Αντώνιος Θεοχάρης

Στέφανος Μπούτσιος

Αλέξανδρος Ρήγας

Κτηνίατροι

Πρόεδρος:

Σοφία Μπουτσίνη

Γραμματέας:

Φωτεινή Αλεβίζου

Μέλη:

Ορέστης Διαμαντόπουλος

Βασίλειος Κατέρης

Λάμπρος Πιέτρης – Αντωνιάδης

Γεωλόγοι

*Μέλη:

Δέσποινα Αρχοντή – Ρεμπάπη

Ιωάννης Κατσίκης

Μιχαήλ Λιονής

Θεόδωρος Μπέλλος

Παναγιώτης Σαραντάκος

* Η Πενταμελής Επιτροπή Γεωλόγων δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί σε σώμα.

Ιχθυολόγοι

Πρόεδρος:

Αντιγόνη Χατζηαθανασίου

Γραμματέας:

Γεώργιος Ματθαίου

Μέλη:

Γεώργιος Βαβίζος

Δημήτριος Βάτσος

Ελένη Γεωργοπούλου

 
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος