Επιτροπές Κλάδων

Οι Πενταμελείς Επιτροπές Κλάδων εκλέγονται στην πρώτη μετά τις εκλογές Συνέλευση Αντιπροσώπων Κλάδων του Παραρτήματος, η οποία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος