ΓΠΑ – ΕΛΚΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή  αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Γεωπόνο, με εξειδίκευση στην Επιστήμη  Φυτικής Παραγωγής ή στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος