Σημαντικά Γεωτεχνικά Νέα

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων-συλλόγων, εταιρειών- εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη Ανακοίνωση, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική  Πρόσκληση.

Η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ, δ.τ «ΔΑΣΟΓΑΙΑ» με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών γραφείου και πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Αγγελία.

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, που έχει ως μέλη του 280 επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων, αναζητά συνεργασία με γεωπόνους – εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αφού εξετάσουν τα προϊόντα σε περίπτωση ποιοτικών ελαττωμάτων, θα γνωμοδοτούν εγγράφως για λογαριασμό των επιχειρήσεών του.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2104815585 Email:[email protected]
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Αγγελίας.

Βασικός στόχος του έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.(ΦΑΣΕΙΣ Α’, Β΄ και Γ’)», που υλοποίησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είναι η μετάβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε ένα ψηφιακό σύστημα παροχής υπηρεσιών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των μελών, πολιτών και επιχειρήσεων.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα Αποτελέσματα του έργου.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών, καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης παρατείνεται μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΕθνόσημοΗ Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η ΑΤΗΣΗ – ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από την Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος