Σημαντικά Γεωτεχνικά Νέα

Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα την Προσβολή και Προστασία των δέντρων Μουριάς, από το έντομο Xylotrechus chinensis. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, στις 9.45 πμ, στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, Αθήνα). Παράλληλα θα μεταδοθεί μέσω live streaming για τους συναδέλφους που δεν έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από κοντά.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Ανακοίνωση – Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαεπτά (117) ατόμων (108 ΠΕ Γεωπόνων και 9 ΠΕ Κτηνιάτρων), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του (ανά την Επικράτεια).
Η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την εν λόγω Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει την Τρίτη 21-02-2023 και λήγει την Πέμπτη 02-03-2023 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

logo geoteeΤο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, αιτείται την άμεση τροποποίηση του ΠΔ 85/2022, προκειμένου οι Γεωτεχνικοί των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Ιχθυολόγων να ενταχθούν και στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο τονίζεται ότι από τα προγράμματα σπουδών των ανωτέρω γεωτεχνικών κλάδων προκύπτει ότι οι απόφοιτοί τους διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται πλήθος περιβαλλοντικών αντικειμένων.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Έγγραφο.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης Δεκεμβρίου 2022 για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Παραρτημάτων, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την παρέλευση του διαστήματος για την υποβολή ενστάσεων.
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 67 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου, για την παροχή τεχνικών, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση διαδικαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών, και την εν γένει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Εταιρείας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.