ΟΑΕΔ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς (Δήμους) για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Η προκήρυξη περιλαμβάνει και θέσεις που απευθύνονται σε γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους και κτηνιάτρους

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο “καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων”.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος