Γενικά για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε το 1971 με το Ν.Δ. 943/1971 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Είναι αυτοδιοικούμενο, με δικούς του οικονομικούς πόρους και το νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί περιλαμβάνει σειρά Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με σημαντικότερο το N. 1474/84 που αφορά στους σκοπούς, τα μέλη, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Έδρα του Επιμελητηρίου είναι η Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία, ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρτήματα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, όπως παρακάτω:

Παράρτημα Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, με έδρα την Καβάλα

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Παράρτημα Ηπείρου και νήσων, με έδρα τα Ιωάννινα

Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα

Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα

Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα

Παράρτημα Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο (η έδρα του παραρτήματος βρίσκεται προς το παρόν στη Μυτιλήνη)

Παράρτημα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

Παράρτημα Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη

Η περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τους  νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας.

Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σε 10.000 (στοιχεία Ιουλίου 2010), αριθμός που αντιπροσωπεύει το 31% του συνολικού αριθμού των μελών του επιμελητηρίου. Η κατανομή των μελών του Παραρτήματος κατά κλάδο διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

2.190

5.529

694

315

1.272

10.000

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος