18 Σεπτεμβρίου, 2014

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει τη χορήγηση μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στο γνωστικό αντικείμενο “Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων και “Απεντομώσεις /Μυοκτονίες” για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

 

 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων θέσεων Ερευνητών που θα πλαισιώνουν τις δομές του.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων θέσεων Ερευνητών που θα πλαισιώνουν τις δομές του.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο όμιλος PANCHRIS που εδρεύει στη Λάρνακα Κύπρου αναζητεί για άμεση εργοδότηση δύο άτομα ειδικότητας: Γεωπόνου Ζωϊκής Παραγωγής ή Κτηνιάτρου για τις ακόλουθες θέσεις:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PETFOOD

ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο όμιλος PANCHRIS που εδρεύει στη Λάρνακα Κύπρου αναζητεί για άμεση εργοδότηση δύο άτομα ειδικότητας: Γεωπόνου Ζωϊκής Παραγωγής ή Κτηνιάτρου για τις ακόλουθες θέσεις:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PETFOOD

ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος