ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΔΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει τη χορήγηση μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στο γνωστικό αντικείμενο “Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων και “Απεντομώσεις /Μυοκτονίες” για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος