ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 100 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων θέσεων Ερευνητών που θα πλαισιώνουν τις δομές του.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος