ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PANCHRIS

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο όμιλος PANCHRIS που εδρεύει στη Λάρνακα Κύπρου αναζητεί για άμεση εργοδότηση δύο άτομα ειδικότητας: Γεωπόνου Ζωϊκής Παραγωγής ή Κτηνιάτρου για τις ακόλουθες θέσεις:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PETFOOD

ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος