1 Νοεμβρίου, 2010

Επικοινωνία

[widgetkit id=”7″ name=”Contact Us”]
[widgetkit id=”3″ name=”About Map”]

ΜΑΪΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΜΑΪΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΜΑΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  επιστολή με την οποία τονίζει την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΜΑΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  επιστολή με την οποία τονίζει την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλλε τις προτάσεις του επί του σχεδίου του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021”

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ”

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/ Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας τις προτάσεις του επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τις επιθεωρήσεις εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης από το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρουσιάζει τις προτάσεις του για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και εν συνεχεία, προωθήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρουσιάζει τις προτάσεις του για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και εν συνεχεία, προωθήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος