ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις προτάσεις του για τη βελτιστοποίηση των αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των προτάσεων του Επιμελητηρίου. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος