ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ”

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/ Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας τις προτάσεις του επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τις επιθεωρήσεις εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης από το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος