ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλλε τις προτάσεις του επί του σχεδίου του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος