Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) έρευνες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών ή /και Στατιστικών Ανταποκριτών, για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαϊου-Δεκεμβρίου 2016), να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 10η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Απριλίου 2016. Τα Μητρώα αυτά που τηρούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχουν ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2016.
Περιςσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος