Προκήρυξη Προγράμματός Μεταπτυχιακών Σπουδών : “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων”

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014 στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί μια καινοτόμο εξ αποστάσεως εκπαιδευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου, μέσα από 3 Κατευθύνσεις και 11 Ειδικότητες φοίτησης, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 7/3/2016 έως τις 16/9/2016. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος