Συνάντηση ενημέρωσης για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020

Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 θα παρέχουν ενημέρωση για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά την ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23/05/2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση της εκδήλωσης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος