Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Δάκου της Ελιάς έτους 2016

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες – Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εποχικού προσωπικού του Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.

Από τις 689 θέσεις που προβλέπονται συνολικά για την εφαρμογή του Προγράμματος, οι 150 αφορούν ΠΕ Γεωπόνους ή Τ.Ε. Τεχνολόγους Φυτικής Παραγωγής και οι υπόλοιπες λοιπό Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΥΕ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος