Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Δάκου της Ελιάς έτους 2016

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες – Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εποχικού προσωπικού του Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.

Από τις 689 θέσεις που προβλέπονται συνολικά για την εφαρμογή του Προγράμματος, οι 150 αφορούν ΠΕ Γεωπόνους ή Τ.Ε. Τεχνολόγους Φυτικής Παραγωγής και οι υπόλοιπες λοιπό Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΥΕ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος