20 Μαΐου, 2016

Η Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλεί κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και το Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, να υποβάλλει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2016, αίτηση για να εγγραφεί στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής στα ως άνω μητρώα, τις κυρώσεις που επιφέρει η μη υποβολή αίτησης εγγραφής σε αυτά και άλλα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010, μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 θα παρέχουν ενημέρωση για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά την ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23/05/2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση της εκδήλωσης.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος