Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής για την εφαρμογή του κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε.995/2010

Η Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, καλεί κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και το Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, να υποβάλλει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2016, αίτηση για να εγγραφεί στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής στα ως άνω μητρώα, τις κυρώσεις που επιφέρει η μη υποβολή αίτησης εγγραφής σε αυτά και άλλα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010, μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος