ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ – Ι.Μ.Δ.Ο.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Επισκοπήσεις 2017”

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Δασολόγο ή Γεωπόνο ή Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “Επισκοπήσεις 2017”. Αντικείμενο απασχόλησης είναι η επεξεργασία δειγμάτων και η αρχειοθέτηση των εργαστηριακών αναλύσεων των επιβλαβών οργανισμών: Monochamus sp, Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος