Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανοικτή ημέρα για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί Ανοικτή Ημέρα για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση και πληρέστερη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων νέων επιστημόνων για τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση του ΓΠΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος