23 Μαΐου, 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε την Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας, για την πλήρωση 210 θέσεων, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr, από την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προκήρυξη.

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Βιολογία Συστημάτων’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως και την 14η Ιουνίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση για το Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δ/ντή του ΠΜΣ Καθ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο ή στον Υπεύθυνο κ. Γεράσιμο Δάρα, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294321, e-mail: [email protected]; [email protected] και στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://systems.aua.gr.

Ζητείται Γεωπόνος / Δασολόγος από εταιρεία κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων με έδρα στο Νομό Αττικής, προκειμένου να εργαστεί στην κατασκευή και στη συντήρηση έργων πρασίνου.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου/Δασολόγου, Δίπλωμα Οδήγησης.
Επιθυμητά προσόντα αλλά όχι απαραίτητα: Εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-2856128.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος