Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων” ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε την Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας, για την πλήρωση 210 θέσεων, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr, από την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος