ΑΓΓΕΛΙΑ: Ζητείται Γεωπόνος / Δασολόγος από εταιρεία κατασκευής έργων

Ζητείται Γεωπόνος / Δασολόγος από εταιρεία κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων με έδρα στο Νομό Αττικής, προκειμένου να εργαστεί στην κατασκευή και στη συντήρηση έργων πρασίνου.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου/Δασολόγου, Δίπλωμα Οδήγησης.
Επιθυμητά προσόντα αλλά όχι απαραίτητα: Εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-2856128.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος