10 Ιουλίου, 2013

11 Φεβρουαρίου 2014

Σύσκεψη με θέμα το σχέδιο του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

 

11 Φεβρουαρίου 2014

Σύσκεψη με θέμα το σχέδιο του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

 

30 Ιανουαρίου 2014

Σύσκεψη με θέμα το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) για τις Επιθεωρήσεις των Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

 

30 Ιανουαρίου 2014

Σύσκεψη με θέμα το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) για τις Επιθεωρήσεις των Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

 

28 Ιανουαρίου 2014

Σύσκεψη και ανταλλαγή απόψεων επί της 5ης προγραμματικής Περιόδου είχε ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δημήτρης Ιατρίδης με αντιπροσωπεία του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας της οποίας επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Σταύρος Ζαννόπουλος.

Ο κ. Ζαννόπουλος παρουσίασε στον κ. Ιατρίδη τις προτάσεις του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τη γενικότερη στοχοθεσία που πρέπει να έχει το ΠΑΑ, συγκεκριμένες βελτιώσεις επί των υφιστάμενων μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και προτάσεις για θέσπιση νέων μέτρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Αναφορικά με τα υφιστάμενα μέτρα έγινε ιδιαίτερη μνεία στα Σχέδια Βελτίωσης και τους Νέους Αγρότες, που αφορούν μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου και αποτελούν καίριο μοχλό άσκησης αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το πακέτο των προτάσεων και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του Παρ/τος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί και θα αξιοποιηθεί κάθε θετικό στοιχείο της εκτεταμένης εργασίας που διεξήγαγε η Ομάδα του Παράρτηματος.

Διαβάστε στη σχετική σύνδεση το σύνολο των προτάσεων του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας.  

28 Ιανουαρίου 2014

Σύσκεψη και ανταλλαγή απόψεων επί της 5ης προγραμματικής Περιόδου είχε ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δημήτρης Ιατρίδης με αντιπροσωπεία του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας της οποίας επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Σταύρος Ζαννόπουλος.

Ο κ. Ζαννόπουλος παρουσίασε στον κ. Ιατρίδη τις προτάσεις του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τη γενικότερη στοχοθεσία που πρέπει να έχει το ΠΑΑ, συγκεκριμένες βελτιώσεις επί των υφιστάμενων μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και προτάσεις για θέσπιση νέων μέτρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Αναφορικά με τα υφιστάμενα μέτρα έγινε ιδιαίτερη μνεία στα Σχέδια Βελτίωσης και τους Νέους Αγρότες, που αφορούν μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου και αποτελούν καίριο μοχλό άσκησης αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το πακέτο των προτάσεων και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του Παρ/τος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί και θα αξιοποιηθεί κάθε θετικό στοιχείο της εκτεταμένης εργασίας που διεξήγαγε η Ομάδα του Παράρτηματος.

Διαβάστε στη σχετική σύνδεση το σύνολο των προτάσεων του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας.

1 Νοεμβρίου 2013

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η σύσκεψη εργασίας με θέμα το σχεδιασμό των Μέτρων και Δράσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς.

Για να δείτε το σχετικό  Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

21 Οκτωβρίου 2013

Αντιπροσωπεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Σταύρο Ζαννόπουλο, Γεωπόνο και τον Αντιπρόεδρο κ. Αντώνη Αγγελόπουλο, Γεωλόγο, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου “WATEC Israel”, που θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ από 22-24 Οκτωβρίου 2013 παράλληλα με την έκθεση Υδατικών Τεχνολογιών και Τεχνολογιών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για να δείτε το σχετικό  Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

11 Ιουλίου 2013

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας μετά την ενημέρωση, από Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 8/7/2013, σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται νέα πρόσκληση με προϋπολογισμό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση νέων γεωργών, εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τις προτάσεις του για τις νέες Προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 4ης και 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

10 Απριλίου 2013

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας υπέβαλε πρόταση προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χωρικής αρμοδιότητάς του, για τη σύσταση και οργάνωση Υπηρεσίας Διαχείρισης, Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος χώρου στα Νοσοκομεία.

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος