ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 4ης ΚΑΙ 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

11 Ιουλίου 2013

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας μετά την ενημέρωση, από Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 8/7/2013, σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται νέα πρόσκληση με προϋπολογισμό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση νέων γεωργών, εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τις προτάσεις του για τις νέες Προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 4ης και 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος