ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ. Δ. ΙΑΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Α.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

28 Ιανουαρίου 2014

Σύσκεψη και ανταλλαγή απόψεων επί της 5ης προγραμματικής Περιόδου είχε ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δημήτρης Ιατρίδης με αντιπροσωπεία του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας της οποίας επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Σταύρος Ζαννόπουλος.

Ο κ. Ζαννόπουλος παρουσίασε στον κ. Ιατρίδη τις προτάσεις του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τη γενικότερη στοχοθεσία που πρέπει να έχει το ΠΑΑ, συγκεκριμένες βελτιώσεις επί των υφιστάμενων μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και προτάσεις για θέσπιση νέων μέτρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Αναφορικά με τα υφιστάμενα μέτρα έγινε ιδιαίτερη μνεία στα Σχέδια Βελτίωσης και τους Νέους Αγρότες, που αφορούν μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου και αποτελούν καίριο μοχλό άσκησης αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το πακέτο των προτάσεων και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του Παρ/τος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί και θα αξιοποιηθεί κάθε θετικό στοιχείο της εκτεταμένης εργασίας που διεξήγαγε η Ομάδα του Παράρτηματος.

Διαβάστε στη σχετική σύνδεση το σύνολο των προτάσεων του Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος