Υπ.Α.Α.Τ.: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

ΠΑΑΔημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Δράση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ύψους 200 εκ ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος