Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το έργο των Δασικών Χαρτών

εθνικό κτηματολόγιοΜε την ΚΥΑ Αριθμ. 158969/2987/18-9-2017 αποφασίστηκε η πρόσληψη από την Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3327/Β/2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος