ΕΛ.Γ.Α.: Ανακοίνωση πρόσληψης 170 Γεωπόνων και 30 Κτηνιάτρων για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμεπώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.
Υποβολή αιτήσεων έως τις 27/01/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος