ΥΠ.Α.Α.Τ.: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται για το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος