Ανακοίνωση για την προσφορά δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος για το ArcGIS από τη Marathon Data Systems

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Marathon Data Systems, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς για την ημερίδα “Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους”, προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος για το ArcGIS, διάρκειας τριών (3) ημερών, σε δεκαπέντε (15) γεωτεχνικούς που παρακολούθησαν την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016. Για την επιλογή των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρακολούθησαν την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2016 να αποστείλουν στο email του Παραρτήματος: [email protected] σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος