ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη γεωπόνων

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό ΙνστιτούτοΤο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δημοσίευσε δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γεωπόνων με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις σχετικές Προσκλήσεις:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Βιολόγου

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος