ΙΚΥ: Προκήρυξη 330 θέσεων υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι.

ΕθνόσημοΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, στους ακόλουθους τομείς:
Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
Επιστήμες Ζωής
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση του ΙΚΥ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος