28 Μαρτίου, 2018

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό ΙνστιτούτοΤο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δημοσίευσε δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γεωπόνων με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις σχετικές Προσκλήσεις:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Βιολόγου

ΕθνόσημοΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, στους ακόλουθους τομείς:
Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
Επιστήμες Ζωής
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση του ΙΚΥ.

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος