Προδημοσίευση Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, πραγματοποίησε Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην προδημοσίευση του Υπομέτρου παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τις περιοχές εφαρμογής του, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, την οικονομική ενίσχυση που θα χορηγείται, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων επιλογής των υποψηφίων κ.α.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος