22 Απριλίου, 2016

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, πραγματοποίησε Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην προδημοσίευση του Υπομέτρου παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τις περιοχές εφαρμογής του, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, την οικονομική ενίσχυση που θα χορηγείται, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων επιλογής των υποψηφίων κ.α.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις», προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα.

Για να δείτε το κείμενο των προτάσεων πατήστε εδώ.

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος