Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε την Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Η υποβολή των αιτήσεων, για την πλήρωση 60 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 9 Μαίου έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί πλέον με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών και προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε φοιτητές που δε μένουν μόνιμα στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο Ενημερωτικό Δελτίο για την αναμόρφωση του ΔΠΜΣ, το Πρόγραμμα Σπουδών του και την Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος