Σημαντικά Γεωτεχνικά Νέα

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου, για την παροχή τεχνικών, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση διαδικαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών, και την εν γένει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Εταιρείας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), για τις ανάγκες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της Εταιρείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με είκοσι οκτώ (28) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μία (1) θέση Δασολόγου ή Γεωπόνου.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από την 16.12.2022 έως και την 22.12.2022 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».
Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 1.840 ανέργων πτυχιούχων γεωτεχνικής κατεύθυνσης ηλικίας έως 29 ετών από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, κτηνίατροι, ιχθυολόγοι και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 415 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2075 €.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση του Προγράμματος, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα αντικείμενα της κατάρτισης, καθώς και για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://geotee-apko7.gr/

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τις διακηρύξεις των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης Δεκεμβρίου 2022, για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής και των Αντιπροσώπων Κλάδων του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που εργάζονται ή διαμένουν σε νησιά που δεν είναι έδρες νομών μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
Με μέριμνα της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2022 βρίσκονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες των νησιών της περιοχής αρμοδιότητας του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
1. Δήμο Αγκιστρίου, Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου τ.κ. 180 10
2. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αίγινας, Αίγινα τ.κ. 180 10
3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Κυθήρων, Ποταμός Κυθήρων τ.κ. 80 200
4. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Πόρου, Πόρος Τροιζηνίας τ.κ. 180 20
5. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σαλαμίνας, Πέτρου Φουρίκη 22 Σαλαμίνα τ.κ. 18 900
6. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σκύρου, Χώρα Σκύρου τ.κ. 340 07
7. Δήμο Σπετσών, Σπέτσες τ.κ.180 50
8. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Ύδρας, τ.κ. 180 40 Ύδρα
Ο κάθε ψηφοφόρος που θα θελήσει να ψηφίσει με αλληλογραφία, θα πρέπει να προμηθευτεί από αυτές τις υπηρεσίες μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και φακέλων του κλάδου του. Αφού επιλέξει τα ψηφοδέλτια της αρεσκείας του, θα τα βάλει στους αντίστοιχους φακέλους και 7 ημέρες προ των εκλογών (δηλαδή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2022) θα τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπόψη ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Διδότου 26 5ος όροφος τ.κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση που περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία ψηφοφορίας με αλληλογραφία.

ΑΣΕΠΔημοσιεύτηκε η με αριθμό 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.