Σημαντικά Γεωτεχνικά Νέα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 – 2020.
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 (16/02/2022) έως και 16 Μαρτίου 2022 (16/03/2022) και ώρα 00:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

ΑΣΕΠΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/24-1-2022) η Προκήρυξη 1Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε..) Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν 7 θέσεις που αφορούν Γεωλόγους και 1 που αφορά Δασολόγο. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Αγγελία για γεωτεχνικούςΖητείται υπάλληλος κατά προτίμηση γεωπόνος, με αντικείμενο τις πωλήσεις, την περιποίηση φυτών και του χώρου σε φυτώριο στη Νέα Μάκρη, εμπειρία επιθυμητή, για άμεση πλήρη μόνιμη απασχόληση, άτομο επικοινωνιακό με όρεξη για εργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο Email: [email protected]

ΑΣΕΠΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/ΑΣΕΠ/31.12.2021) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. σε διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν και 203 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς.
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΓΕΩΤΕΕ Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κ. Σπυρίδωνος Κίντζιου και αντιπροσωπείας της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) αποτελούμενης από τον κ. Λουκιανό Κοντέλα Πρόεδρο της Δ.Ε. και τον κ. Σπυρίδωνα Ρίζο μέλος της Δ.Ε. του Παραρτήματος. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση τρόπων διασφάλισης του επαγγέλματος του Γεωπόνου, του Δασολόγου και γενικότερα του γεωτεχνικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα μετά την πληθώρα των πτυχιούχων, οι οποίοι θα αποφοιτούν σε λίγα χρόνια από τα πανεπιστημιακά πλέον Τμήματα των πρώην ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το κοινό Δελτίο Τύπου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δημοσίευσε ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Πανεπιστημίων που δεν παρέχουν το επίπεδο σπουδών που είναι αναγκαίο για την άσκησή τους και καλεί την κυβέρνηση να μην νομοθετεί στο μέλλον τέτοια κρίσιμης σημασίας ζητήματα χωρίς πραγματικό, ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος