31 Μαΐου, 2024

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ: 2105294776, [email protected]) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:
Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων)
Αιτήσεις: έως 25/06/2024
Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)
Αιτήσεις: έως 09/09/2024
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη για το Δ.Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός- Αθήνα, 210 5294776, [email protected] και στην ιστοσελίδα www.mba.aua.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος