3 Ιανουαρίου, 2024

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων-συλλόγων, εταιρειών- εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη Ανακοίνωση, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική  Πρόσκληση.

Η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ, δ.τ «ΔΑΣΟΓΑΙΑ» με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών γραφείου και πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Αγγελία.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος