Προσκλήσεις Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Πρόγραμμα ΑλιείαςΣτους ακόλουθους Συνδέσμους θα βρείτε τις Προσκλήσεις Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020 που δημοσιεύτηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2017:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 “Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια” Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 “Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους” Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” Μέτρο 3.4.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 18-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 “Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων” Μέτρο 3.1.22 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος