Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”

Η προκήρυξη του 2ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» ανακοινώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στο 2ο κύκλο του Προγράμματος, που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2016, θα εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. από τις 10 Μαρτίου 2016 έως την 1η Μαΐου 2016.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.α. μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Προκήρυξη.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος