Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων», των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ 2105294430.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε την Προκήρυξη και την Αίτηση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος